CZ ARTS

17.04.2014 20:04

S opakujícím se odesláním zásilky do Belgie se počet států, kde našly výrobky CZ ARTS své příznivce, rozrostl na šťastné číslo 17 + Česká republika ... Švédsko, Finsko, Estonsko, Anglie, Německo, Slovensko, Rakousko, Holandsko, Belgie, Lotyšsko, Polsko, USA, Rusko, Slovinsko, Maďarsko, Itálie a Austrálie. Děkuji moc všem, kteří pomáhali v nejhorších začátcích - nezapomínám na Vás ♥ !!!! Poděkování patří i všem zákazníkům za krásné zpětné vazby a fotografie, další reference a reklamu. Romana

 

With the recurring order to Belgium, the number of countries where products CZ ARTS found fans, lucky number  17 + Czech Republic ... Sweden, Finland, Estonia, England, Germany, Slovakia, Latvia, Russia, Poland, USA, Austria, Holland, Belgium, Slovenia, Hungary, Italy and Australia. Thank you very much to all who helped in the beginning worst - I don´t forget you !! Thanks also to all customers for the wonderful photos, reference and other advertising. Romana