Dřevěné trofeje

AUTORSKÝ PROJEKT !  Speciální dřevěné trofeje plemen.  V galerii najdete několik výrobků na ukázku.

V současné době jsou zhotoveny:

Labrador retriever, flat coat retriever, Chesapeak bay retriever, Golden retriever, Nova scotia duck tolling retriever, Curly coated retriever, Flat coat retriever, German Shepherd, Border colie, Australian Shepherd, Basenji, Alasakan malamute, Samoyed, Eurasier, English Mastiff, Barzoi, Afghan Hound, Irish Wolfhound, Japonese akita, Rhodesian Rhidgeback, Doberman, Beauceron, Border terrier, AST,Australian Cattledog, Beagle, American Akita, Saluki, Cairn Terrier

Morčata: SKINNY, REX

Fretka

§ 2

Autorské dílo

(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.

 

Wooden trophies

AUTHOR PROJECT ! Special wooden trophies of dog breeds. It´s possible to produce other animals. In the gallery you can find several products as an example.

Now theyaremade:

Labrador retriever, flatcoated retriever, chesapeake bay retriever, golden retriever,German Shepherd, Border Collie, Collie, Australian Shepherd, Basenji, Alasakan Malamute, Samoyed,Eurasier, English Mastiff, Borzoi, Afghan Hound, Irish Wolfhound, Rhodesian Ridgeback, Japonese akita, Doberman, Beauceron, Border terrier, AST,Australian Cattledog, Beagle, American Akita, Saluki, Cairn Terrier, Ridgeback, Japonese akita

Guinea pig skinny and rex

Ferret

Dřevěné trofeje - Wooden trophies

                                                                                    

Kontakt

Romana Nagyová CZ ARTS
Pražská 118/11
Čáslav - 286 01

TEL.: 724 808 005
mail: czarts@email.cz

IČO: 02614570
DIČ: CZ8052010846

MONETA BANK
čú: 223730676/0600

INTERNATIONAL PAYMANT:
BIC: AGBACZPPxxx
IBAN: CZ1806000000000223730676
Bank: MONETA BANK PRAHA ( code 4706 )
phone: +420724808005

PAYPAL ACCOUNT :
czarts@email.cz

JAK OBJEDNÁVAT:

Podklady k výrobě prosím zasílat ve formátech JPG, CDR, PDF
Fotografie minimální rozlišení 300dpi
Fotografie pro realistickou kresbu tužkou
velikostně v MB

K objednávkám mailem, FB zprávám
připisujte prosím rovnou FAKTURAČNÍ ÚDAJE, DODACÍ ADRESY a TELEFONNÍ ČÍSLO.
V případě nejasností volám a je to pro obě strany určitě rychlejší řešení :)



Tel.:724 808 005
czarts@email.cz