A A....Portréty - Portraits

A A....Portréty - Portraits

Portréty malované tužkou nebo uhlem. Maluji dospělé, děti, kočky, psy...vše z  dodaných ostrých a kvalitních fotografií. Nejlépe v elektronické podobě.

Ukázky výtvorů naleznete v galerii.

      Painted portraits in pencil or charcoal. I paint adults, children, cats, dogs ... all delivered in crisp, high-quality photos. Preferably in electronic form.
      Samples of creations can be found in the gallery.